La població de porcs senglars creix un 40% a la Garrotxa

La població de porcs senglars ha augmentat més d’un 40% en un any a Collserola, la zona volcànica de la Garrotxa i a l’Alt Empordà. Així ho recullen els darrers resultats del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya, corresponents a la temporada 2012-2013. La densitat de senglar augmenta d’un any per l’altre arreu del país. El Departament d’Agricultura treballa en un pla de xoc per prevenir les problemàtiques derivades del creixement de la població.

Per elaborar l’estadística sobre la població de senglar a Catalunya, el Departament d’Agricultura es basa en les batudes que fan els caçadors a disset espais naturals. L’anàlisi de les dades permet establir per a cada espai un índex de densitat relativa de senglar que té en compte les captures, és a dir, els senglars caçats per cada 100 hectàrees, en relació a l’esforç de caça aplicat per obtenir-les, això és, el nombre de batudes. En total, durant la temporada 2012-2013 s’han recollit dades d’un total de 4.224 batudes, realitzades durant el període hàbil de caça del senglar a tot Catalunya. De mitjana, cada colla de caçadors ha realitzat 32,7 batudes en aquesta darrera temporada tot i que a la Garrotxa, les colles han arribat a fer-ne gairebé 60 batudes. Normalment, de mitjana, a cadascuna hi participen 24 caçadors i 22 gossos.

En comparació amb les dades de la temporada anterior, durant el període 2012-2013 la població de senglars ha augmentat en la gran majoria de zones analitzades. A grans trets, les densitats mitjanes de senglar són més elevades als observatoris situats al terç més oriental de Catalunya, arribant fins als 17 senglars per cada 100 hectàrees de la Garrotxa o als 15 senglars a l’Alt Empordà. Segons el Departament, aquestes densitats tan altes es deuen a les millors condicions ambientals que hi ha en aquests espais, com més pluja i més masses forestals, amb arbres que donen fruits que afavoreixen l’augment d’aquesta espècie.

L’augment de captures de la temporada passada amb relació a les anteriors es deu sobretot a una sèrie de mesures que ha posat en funcionament el Departament d’Agricultura en col·laboració amb les societats de caçadors, per evitar la proliferació de la població de porcs senglars. La densitat de senglars a Catalunya s’ha convertit en una problemàtica principalment per l’activitat agrícola, però també genera problemes de seguretat i accidents de trànsit. Per minimitzar tots aquests danys per fauna salvatge, el Departament d’Agricultura treballa en un pla de xoc per prevenir-los. El document s’està ultimant amb els diferents sectors implicats, caçadors, sindicats agraris, titulars de les àrees de caça, propietaris i Administració.