L’Oficina d’Habitatge d’Olot duplica el nombre de consultes relacionades amb l’assessorament jurídic d’habitatge el 2013

L’Oficina Local d’Habitatge d’Olot va rebre un total de 14.683 visites durant el 2013. 610 menys que ara fa un any. El canvi de dependències de la Oficina i el instal·lar-se a l’Ajuntament amb la voluntat de situar-se en un punt més cèntric i rebre més visites, sembla que encara no ha fet efecte.

D’aquestes visites, però, cal destacar l’augment considerable de les consultes les relacionades amb l’assessorament jurídic, ja sigui sobre contractes de compra i lloguer d’habitatges, per obtenir informació i assessorament per problemes de veïnatge i convivència o per a temes de desnonaments per impagament del lloguer o la hipoteca. Així, es passa de les 214 consultes fetes el 2012 a les 432 del 2013. Són algunes de les dades que es van donar a conèixer ahir, coincidint amb la signatura que prorroga la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge i la comarca de la Garrotxa, i que permet el funcionament d’aquesta l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot i de l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Garrotxa.

Un dels temes que es gestiona des d’aquesta oficina d’Habitatge d’Olot és la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, que justamente debat tots aquests temes que estan a l’ordre del dia, com els denonaments.

La tramitació d’ajuts de lloguer també és un altre dels apartats que més activitat ha registrat aquesta oficina. Així es van fer 4.606 gestions per a complementar el pagament de lloguer -prop d’un terç eren joves-, 300 tramitacions de prestacions econòmiques i 36 d’urgència especial. En el cas dels ajuts per la compra d’habitatge, es van fer 14 gestions -10 eren per a joves- i cap tramitació.

Pel que fa a l’Oficina Comarcal de la Garrotxa, situada al Consell Comarcal, es van registrar 853 visites i es van tramitar 125 expedients de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació. La novetat és que aquesta tramitació s’ha començat a fer aquest any de forma telemàtica.

 

x