Entra en vigor la nova tarifa elèctrica impulsada pel Ministeri d’Indústria

Avui entra en vigor la nova tarifa elèctrica, que revoluciona el sistema de facturació de la llum perquè es pagarà el quilovat segons el preu que l’hi assigna cada hora el mercat majorista. La nova lectura afectarà als clients de les grans distribuïdores que s’hi acullin, uns 27 milions de persones potencials a tot l’estat.

El Ministeri d’Indústria engega a partir d’avui un nou mecanisme per establir la tarifa elèctrica dels consumidors. Es tracta de la lectura de preu diari, que afecta als clients que tenen el servei contractat a alguna de les cinc grans distribuïdores d’energia, com Iberdrola, Gas Natural o Endesa. El preu del quilovat que es comptarà amb la nova lectura el fixarà cada hora el mercat majorista.

La comercialitzadora Bassols Energia no forma part d’aquest grup de companyies elèctriques afectades per aquest canvi. De totes maneres, consideren que la nova factura variarà poc el cost final que pagarà el consumidor. Segons el Govern espanyol, la nova lectura de les factures elèctriques pot suposar un estalvi per als clients. El canvi, però, només afecta un 30% del preu total de les factures, i les distribuïdores pensen que el Govern espanyol pot incrementar el 60% de la factura que l’hi pertoca.

Les distribuïdores afectades es queixen del poc temps que tenen per fer el canvi en la tarifa, fins l’1 de juliol: en aquest temps hauran de canviar el sistema dels comptadors digitals. No tothom té aquests nous comptadors, que han d’estar implantats a tot l’estat l’any 2018; això pot comportar problemes amb la nova tarifa, perquè crea desigualtats entre qui disposa dels comptadors respecte de qui no els té.