La Unió Europera finança el projecte LIFE per conservar la fauna fluvial dels rius Fluvià, Ter i Muga

El projecte LIFE finançat per la Unió Europea permetrà conservar la fauna fluvial de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga. Durant els propers 4 anys es portaran a terme reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats d’espècies com el cranc de riu, peixos, amfibis o tortugues aquàtiques.

Finançat per la Unió Europea i amb una durada de quatre anys, s’està portant a terme a Girona el projecte Life de conservació d’espècies fluvials de fauna amenaçada per espècies invasores. Concretament es treballa amb el riu Ter, Fluvià i el Muga.

Una de les poblacions que es vol recuperar és la de tortuga aquàtica al riu Ter, es farà mitjançant la creació de microaiguamolls.

El centre l’any passat ja va participar en dos projectes al Baix Ter i a l’Estany de Banyoles per a la recuperació d’aquesta espècie. El resultat ha estat la troballa de les cries alliberades l’any passat.

En aquests moments ja tenen en marxa la cria en captivitat i preveuen que els primers alliberaments es facin l’any que ve amb més de 150 tortugues. Un cop finalitzats aquests quatre anys de treballs hauran d’assumir la continuïtat per a la conservació d’aquestes espècies com el cranc de riu de potes blanques o diversos mol·luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques.

Deixa un comentari