Els joves africans d’HJL organitzen la primera activitat per parlar del futur professional

És la primera vegada que es reuneixen però n’hi haurà moltes més. Són diversos joves africans que formen l’entitat Hatambinnira Jikke Lemunu (HJL). També hi ha grups com el seu en altres localitats catalanes com Banyoles, Tordera i Blanes, totes elles creades amb l’objectiu d’ajudar a aquells nouvinguts que encara no coneixen la cultura catalana i també ensenyar l’africana.

Es reuneixen un cop al mes i discuteixen els objectius a seguir i organitzen activitats. A Olot, la primera va ser el dissabte a l’Espai Ideal, amb unes xerrades i tallers, sota el nom La formació és la base. L’objectiu era ajudar la seva generació, la dels joves africans, a orientar el seu futur professional.