Professionals i clients valoren positivament el programa Iurisplan Família d’Olot per atendre els fills menors d’edat de ruptures matrimonials

Les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística revelen que el 2012 hi va haver una davallada general de les dissolucions matrimonials a la demarcació de Girona. El nombre de parelles que va decidir posar fi al seu matrimoni a la província va ser el més baix dels últims 10 anys, un total de 1.808 ruptures.

Una de les hipòtesis que explica aquest fenomen apunta a la crisi, ja que des de la seva irrupció l’any 2008, la baixada de ruptures matrimonials ha estat evident. De dissolucions de parella, sigui com sigui, continuen havent-hi. Fa dos anys, el bufet d’advocats Arrey-Capdevila d’Olot va creure convenient posar el focus d’atenció en els fills menors d’edat de les parelles que inicien una ruptura. És així com van posar en funcionament el servei anomenat Iurisplan Família, que, a més del pertinent equip d’advocats, posa a disposició dels pares un equip de psicòlegs per resoldre la qüestió de la parentalitat a la família.  Dos anys després de la posada en funcionament d’aquest programa, Arrey-Capdevila Advocats assegura que els clients queden molt satisfets.

Quan el bufet Arrey-Capdevila Advocats va posar en marxa el programa Iurisplan Família, fa dos anys, van trobar que a Girona es donaven un important nombre de divorcis de parelles amb fills menors d’etat. Aquí és on el bufet va decidir posar l’accent.

A través d’un senzill qüestionari, els clients d’aquest servei identifiquen quina és la relació que s’estableix amb la nova situació familiar, i quins són els ensenyaments i estils de vida prioritaris que volen seguir transmetent als seus fills. A partir d’aquí, els dos equips, el d’advocats i el de psicòlegs, es posen a treballar. La valoració que Arrey-Capdevila advocats fa del desenvolupament del programa és positiva.