Les excavacions al Boscarró de Sant Joan descobreixen el mur del poblat ibèric i centenars de peces de ceràmiques locals, púniques i gregues

Sant Joan les Fonts ha conclòs la segona fase d’excavacions al Boscarró amb la troballa de la primera estructura del poblat ibèric, una paret d’uns 80 centímetres de gruix. També ha trobat centenars de fragments de cerèmica, la majoria de producció local, però també d’origen púnic i grec. L’equip d’arqueòlegs pensa que la feina no està acabada, i vol impulsar noves excavacions per seguir tronabant interessants mostres arquitectòniques i artístiques.

La segona fase d’excavacions al Boscarró de Sant Joan les Fonts ha conclòs amb la troballa d’una paret de pedra d’uns 80 centímetres de gruix que confirma l’existència d’un poblat ibèric.

L’equip d’arqueòlogues que treballa al Boscarró de Sant Joan les Fonts, format per Anna Maria Puig, Dolors Codina i Maribel Fuertes, valora de forma molt satisfactòria la segona fase d’excavacions i les conclusions que se n’extreuen, sobretot per l’elevada concentracions de fragments de ceràmica trobats, entre els quals hi ha d’importació púnica i grega, tot i que la major part dels fragments són de producció local.

Tant les estructures arquitectòniques com les peces de cerèmica trobades indiquen que l’assentament ibèric va ser al Boscarró entre els segles IV i III abans de Crist. La importància de les descobertes fetes al Boscarró anima l’equip d’arqueòlogues a fer noves excavacions.

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts té previst exposar les peces més rellevants trobades durant les excavacions al Castell Medieval Estada Juvinyà abans de finalitzar l’any.