La Diputació de Girona posa a l’abast de la ciutadania el sistema d’informació socioeconòmica Xifra

La Diputació de Girona ha posat en marxa una campanya per promocionar el seu sistema propi d’informació socioeconòmica, el Xifra. L’eina, disponible de forma telemàtica, es va crear ara fa cinc anys amb la intenció de facilitar la recollida d’informació als ajuntaments, ara però, s’han adonat que té un potencial com a eina pública, que es pot extrapolar en àmbits molt diversos.

Conèixer les procedències dels ciutadans que viuen a comarques gironines, o saber els moviments de la població per activitats econòmiques, són informacions que poden ser molt útils per exemple per a una empresa que estudia instal·lar-se en un lloc determinat, però que no sempre tenen un accés fàcil. La diputació de Girona ja fa cinc anys que va posar a l’abast de tothom el Xifra, una eina que permet accedir a una base de dades d’informació socioeconòmica molt extensa, però ha passat desapercebuda.

El Xifra, no deixa de ser un recull d’informacions que apareixen esporàdicament en diferents fonts oficials, però amb el valor afegit que suposa poder-los consultar per internet, i acotant segons els interessos. La intenció de la Diputació era crear una eina per als ajuntaments, però s’han adonat del valor que pot tenir per a la ciutadania en general.

Un dels trets diferencials del Xifra és que permet comparar dades de diferents àmbits geogràfics, i aquí també hi juga un paper important la creació de plataformes semblants a la resta de demarcacions catalanes, i que se’n puguin interralacionar les dades.

x