L’ampliació i millora del Centre de Reproducció del Cranc de Riu d’Olot permetrà que neixin 10 vegades més crancs autòctons

El Centre de Reproducció del Cranc de Riu Autòcton d’Olot ha rebut obres de millora i ampliació que permetran augmentar la població que s’hi cria per tal de repoblar el territori amb l’espècie. Actualment, la població de crancs al centre és d’uns 1.000 exemplars anuals. Amb les millores portades a terme, es vol multiplicar per 10 aquesta producció.

Aquest és el cranc de riu de pota blanca, una espècie de fauna aquàtica que es troba greument amenaçada per una, malaltia que es diu saprolègnia, que contamina els ous de l’espècie  a través d’un fong que agafen a l’aigua del riu, i que aporten els crancs americans invasors. Arrel d’això, les poblacions del cranc de pota blanca de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga han patit una dràstica regressió els últims trenta anys. Per a solucionar aquesta disminució, el projecte LIFE Potamo Fauna, de Conservació de la fauna fluvial, duu a terme la conservació i recuperació d’aquesta espècie a través de la reproducció en captivitat al Centre de Recuperació del Cranc de Riu Autòcton d’Olot, que es troba a l’antiga pisifactoria de la Moixina.

Ara, s’han fet tot un seguit de treballs de millora, que permetrà multiplicar per 10, la producció d’aquesta espècie, arribants als 10 mil exemplars anuals. Perquè aquesta espècie es reprodueixi i se senti com al seu hàbitat natural, s’han instal·lat filtres de depuració, per tal de disposar d’aigua de bona qualitat, i evitar, així, la proliferació d’aquests patògens que els emmalalteixen.

Es preveu que els primers exemplars juvenils de cranc de riu de potes blanques, reproduïts aquí, s’alliberin aquest estiu. A part del cranc de riu, aquest centre conserva d’altres espècies amenaçades com la tortuga d’estany, els cargolets o diversos ambifibis.