L’Ajuntament d’Olot aprova inicialment el reglament dels horts municipals, els lliura de taxes i podran ser utilitzats un màxim de 10 anys

La implantació d’horts municipals a Olot ha resultat ser una iniciativa d’èxit i consolidada. Tan se val quants s’habilitin. Actualment n’hi ha més de 300. Tots són utilitzats i hi ha una gran llista d’espera. L’únic que li faltava a aquesta iniciativa era una regulació per tal de consensuar un ordre. Aquesta regulació ja ha arribat. L’equip de Govern municipal n’ha presentat l’aprovació inicial al ple de l’Ajuntament després de parlar amb els usuaris dels horts. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

L’Ajuntament d’Olot ha aprovat inicialment el reglament dels més de 300 horts municipals que hi ha a la ciutat. La possessió de les parcel·les queda lliure de taxes però es limita a un màxim de 10 anys. El reglament d’horts Municipals va aprovar-se inicialment per unanimitat. Ara faltarà aprovar-lo de forma definitiva. Els ciutadans que ja fan ús o estan interessats a treballar els horts municipals d’Olot demanen a l’Ajuntament que tingui en compte el lloc de residència dels usuaris a l’hora d’assignar-los una parcel·la en algun dels barris de la ciutat.