L’índex ‘Girona 100’ indica que les empreses gironines comencen a agafar el rumb de l’economia i guanyen en rendibilitat

Les empreses gironines comencen a agafar el rumb de l’economia, i guanyen en rendibilitat, segons l’índex ‘Girona 100’, que mesura l’estat de les cent empreses més potents de la demarcació. Segons l’estudi, les empreses familiars són les que estan superant millor la crisi.

El top 100 de les empreses gironines ha continuat creixent en els darrers quatre anys, tot i que les que en formen part han anat canviant. El seu principal handicap continua essent la manca de finançament, però cada vegada més s’atreveixen a endeutar-se. Així ho indica l’índex ‘Girona 100’, amb el que anualment, KPMG valora la fortalesa de les cent principals empreses de la demarcació, i que en destaca una caiguda generalitzada de la rendibilitat.

Un dels indicadors que fa palès l’índex és que es frena la destrucció de llocs de treball, i de fet, segons dades del 2012, que són els valors quantitatiu amb què es basa l’estudi, va augmentar un 0,04%. Amb tot, l’estudi també denota que s’han abaratit els salaris, amb una davallada del cost mig per empleat.

Segons l’estudi, les empreses estan abandonant la producció de productes low cost, iniciat amb la crisi, per centrar-se en buscar valor afegit. Per sectors, la indústria càrnia representa un 31% del negoci de conjunt d’empreses ‘Girona 100’, seguits de la distribució d’alimentació, begudes i tabac; i altres indústries Manufactureres. Destaca però, que les empreses familiars són les que resisteixen millor la caiguda de la rendibilitat.