L’orientació per competències de l’Ajuntament d’Olot dobla la inserció laboral a la ciutat

L’orientació per competències iniciada per l’Ajuntament d’Olot doble el percentatge d’inserció laboral a la ciutat. Des del mes de gener, ha trobat feina el 37% de les persones que són orientades al Mas les Mates per aquest sistema, que posa en valor les competències personals.

461 persones s’han adreçat des del gener i fins al maig pel servei d’orientació laboral del Mas Les Mates, on tècnics de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Olot han intentat reconduir o encaminar, depenent del cas, les persones que hi han passat buscant una oportunitat en el món laboral. D’aquestes, 87 han estat orientades per competències, habilitats i aptituds. Un 37% han acabat trobant feina, quasi el doble de les que s’havien orientat per coneixements.

Des del 2013, el servei d’ocupació de l’Ajuntament d’Olot fa d’intermediari per casar les aptituds del treballador que millor s’ajustin al lloc de treball descrit per l’empresa interessada. El servei ha donat a conèixer les xifres d’atur del mes de maig, que en un any han baixat del 13,51 al 12,42%. Comparativament, Olot compta amb un atur més baix en comparació amb ciutats mitjanes com Girona, Ripoll, Vic o Figueres. En el darrer mes, la xifra de persones en situació d’atur s’ha situat en 3.257, 163 menys que ara fa un any. Els sectors que més llocs de treball creen són la indústria càrnia i agroalimentària.

Un altre sector en alça és el de la restauració. Segons l’àrea de Promoció de l’Ajuntament d’Olot, la contractació en aquest àmbit demostra que l’aposta del consistori per organitzar activitats i atraure esdeveniments, ha facilitat la creació de riquesa en un sector serveis molt afectat també pel context econòmic.