El mes de novembre estarà instal·lat el 80% del cablejat de fibra òptica a la ciutat

Descarregar videos i continguts a alta velocitat, estar conectat a internet des de diferents dispositius a la vegada sense perdre potencia o veure la televisió amb una bona qualitat d’imatge són algunes de les avantatges que aporta l’internet a través de la fibra òptica.

Actualment a Olot, les connexió a la xarxa es realitza mitjançant la tecnologia d’accés ADSL, però aquesta presenta divereses limitacions: la més important es troba en la velocitat d’accés a internet que depèn de la distància en què l’usuari es troba de la central telefònica. És per això que, en la majoria de les grans ciutat d’arreu del món, ja és habitual l’ús de la fibra òptica en detriment a l’ADSL. Olot serà la segona ciutat gironina després de Girona que diposarà de fibra òptica. Telefònica va decidir fer aquesta important inversió, tot i el moment difícil en el qual ens trobem, després d’obtenir la concessió de la Generalitat per la instal·lació de la fibra òptica a les ciutats mitjanes, i de seguida que van poder van iniciar els treballs per dur a terme el seu desplegament.

Ara per ara, ja s’ha instal·lat el cablejat als polígons perifèrics a la ciutat, però aquests dies al centre d’Olot ja es poden veure els treballs d’instal·lació del cablejat i la creació de les cavitats per les quals ha de passar. La previsió és que al novembre el 80% dels habitatges d’Olot es puguin haver connectat. Si es vol accedir a aquest servei es pot fer per internet, però els responsables de Telefònica a Olot recomanen informar-se en persona en qualsevol de les seves botigues.

Esta estudiat que la progressió de l’ús d’Internet és rendible, ja que les necessitats de la ciutadania, les empreses i les administracions han experimentat una clara evolució pel que fa, no només a la velocitat de transmissió de les dades, sinó també a la capacitat de la xarxa per absorbir un volum cada cop més gran de fitxers, arxius i paquets de dades que cada cop ocupen més espai a la xarxa. La fibra òptica és resposta a aquestes necessitats. Amb aquesta instal·lació, Olot fa de nou un pas molt important cap a la modernització, ja que la velocitat en què actua la fibra òptica és el futur i serà necessària per als usos tecnològics que molt aviat configuraran el dia a dia dels olotins.