La ‘Història Clínica Compartida de Catalunya’ (HC3) facilita la feina dels professionals sanitaris i millora l’atenció al pacient

La ‘Història Clínica Compartida’ és un sistema electrònic que recull tots els historials mèdics dels centres sanitaris catalans. Des de la seva instauració al 2010, els professionals del sector poden estar més informats sobre els seus pacients i aquests rebre una millor atenció. La comarca de la Garrotxa utilitza aquest sistema de dades però també disposa del seu personal.

Des del 2010, tots els ciutadans poden sol·licitar assistència a qualsevol hospital públic o Centre d’Atenció Primària, sigui del municipi que sigui, acreditant-se amb la targeta individual i immediatament el personal sanitari d’aquests centres té accés de forma segura i confidencial a la informació rellevant sanitària del pacient, diagnòstics, vacunes, medicació, operacions… Aquest sistema s’anomena Història Clínica Compartida de Catalunya, també anomenat HC3, i és especialment útil a l’estiu, l’època de l’any on es concentra el major nombre de desplaçaments dins de Catalunya.

A banda de fer servir aquest sistema a nivell de Catalunya, l’Hospital Sant Jaume d’Olot i altres centres de la Garrotxa comparteixen des de finals del 2012 el seu propi sistema de dades a nivell comarcal, l’XClínic. Aquest projecte que connecta els centres assistencials entre ells facilita la feina dels professionals sanitaris i proporciona una millor atenció al pacient. En total, la HC3 aplega més de 80 milions de documents publicats i permet l’enregistrament de més de 100 accessos per segon de professionals adherits al sistema. Actualment, el 98% dels centres sanitaris de la xarxa pública catalana estan connectats a la HC3, però també un 91% dels centres sociosanitaris i un 84% dels centres de salut mental.

Deixa un comentari