Els productors de pomes de Girona preveuen recollir-ne un 30% més que la passada campanya fins arribar a les 90.000 tones

Aquest any es collirà un trenta per cent més de poma de Girona segons la previsió dels pagesos que formen part de la indicació geogràfica protegida. El fruit serà més gustós i de bona qualitat ja que el sector s’ha beneficiat de la meteorologia d’aquest any. La poma gironina està en bona forma. Enguany s’espera una molt bona collita desprès que la temporada passada es reduís la collita en un percentatge molt alt degut a una forta tempesta. En concret aquest any es colliran un trenta per cent més de fruits amb una gran qualitat.

Malgrat que aquesta temporada, un any i un dia desprès de la gran pedregada, també hi han hagut inclemències meteorològiques, la collita està assegurada. En primer lloc, no ha aparegut cap tipus de fong nou que l’hagi pogut fer perillar ja que s’han fet molt esforços per controlar-los i s’ha activat un nou model de previsió de risc. En segon lloc, gaire bé la meitat d’hectàrees que es troben sota la indicació geogràfica protegida tenen instal·lades una xarxa de seguretat.

La poma gironina en el territori espanyol ha trobat el seu espai dins les grans superfícies de venda ja que ofereix qualitat i proximitat, dos elements que els clients busquen. Actualment des de la indicació geogràfica protegida poma de Girona s’està treballant en la creació de noves varietat que s’adaptin al territori de les comarques gironines i a la seva climatologia. En aquestes noves pomes es vol prioritzar el sabor del fruit i no la quantitat. Amb aquest pas es vol aconseguir no dependre dels principals centres investigadors a Nova Zelanda sobre el tema. La varietat pròpia podrà ser presentada dintre d’uns anys ja que és un procés llarg i costós.