L’equip de Govern d’Olot obre el procés participatiu sobre els nous usos de l’hospital Sant Jaume i espera el màxim consens

L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Olot preveu que el nou pla d’usos de l’Hospital Sant Jaume estigui aprovat definitivament a mitjans de novembre, un cop acabat el procés participatiu obert als ciutadans. A través del web de l’Ajuntament, els ciutadans podran consultar tots els plànols de l’edifici de l’Hospital Sant Jaume, amb les propostes de l’equip de govern, per tal que donin la seva opinió. Les propostes més notòries són la conservació del geriàtric amb possibilitat d’ampliació, la ubicació dels organismes municipals i de la nova oficina de turisme, i la reserva d’un 20% de l’edifici per a locals comercials. L’equip de Govern vol aconseguir un ampli consens de la ciutadania.

L’equip de govern d’Olot té previst aprovar de forma definitiva el nou pla d’usos de l’Hospital Sant Jaume a mitjans de novembre. L’edifici permetrà concentrar els serveis municipals que hi ha repartits per la ciutat. L’alcalde, Josep Maria Corominas, ha subratllat que aquesta mesura suposarà un important estalvi econòmic en concepte de lloguers, uns 70.000 euros anuals, al marge d’una major eficiència amb la contractació de serveis compartits.

El fet de modificar els usos de l’actual edifici, que continuarà essent de titularitat pública, permetrà ubicar-hi també la nova Oficina de Turisme així com la maquinària i un espai informatiu sobre la generació de calefacció i aigua calenta a aquesta illa energètica a través d’energies renovables. Al marge d’això, es mantindrà l’activitat de la residència geriàtrica que en futur es podria ampliar. El punt que ha generat més controvèrsia ha estat la reserva d’un 20% de l’edifici per ubicar-hi locals comercials, una opció que l’equip de govern veu necessària per garantir la viabilitat econòmica d’aquest edifici. L’alcalde ha subratllat que es tracta d’una “proposta” que es podrà discutir durant el procés participatiu que s’obrirà per tal que els ciutadans puguin donar la seva opinió sobre aquest aspecte i la resta d’usos de l’edifici.

En aquest sentit, ha explicat que a través del web de l’Ajuntament els ciutadans podran consultar tots els plànols de l’edifici de l’Hospital Sant Jaume, amb les propostes de l’equip de govern per tal que donin la seva opinió. A hores d’ara ja s’han fet reunions amb els comerciants i es preveu també un acte obert a la ciutadania on s’exposaran els detalls dels nous usos. L’objectiu és que el 17 de novembre caldrà tenir decidits els nous usos de l’edifici per començar a fer-hi actuacions de reforma i millora d’aquest edifici antic. Per a Corominas, la discussió sobre si calen o no espais comercials no és tan urgent però sí que veu important obrir la porta a aquesta activitat en un futur.