El PSC creu que la sortida de l’aparcament de la plaça Mercat pel parc dels Coloms incompleix la normativa urbanística

El PSC pensa que l’Ajuntament d’Olot està incomplint la normativa urbanística amb la construcció de la rampa de sortida del pàrquing de la Plaça Mercat per la plaça dels Coloms. El grup municipal creu que per fer-lo de forma correcta s’hauria de modificar el pla d’ordenació urbana o fer un pla especial i compensar l’espai públic perdut per altres metres quadrats en un altre indret.


L’equip de Govern ja ha canviat els usos de la plaça Doctor Fàbregas, davant de l’hospital, ha reservat una part per a ús públic per compensar l’espai que treu a la plaça dels Coloms. Tot i així, el PSC ha presentat un recurs d’alçada i reclama al Govern municipal que aclareixi la seva actuació.