Una seixantena de veïns d’Olot participen a la segona jornada de participació per al nou Pla de Mobilitat Urbana

Una seixantena de ciutadans olotins van respondre dilluns a la crida de l’Ajuntament per participar a la segona jornada de participació per confeccionar el Pla de Mobilitat Urbana d’Olot 2015-2020. El consistori, que és el promotor d’aquestes jornades participatives, creu que són un bon instrument per complementar amb una visió propera l’anàlisi tècnic que s’ha fet prèviament per millorar la mobilitat a la ciutat.

Una seixantena de ciutadans olotins han participat a la segona jornada de participació del Pla de Mobilitat Urbana organitzada per l’Ajuntament d’Olot. A la jornada es van fer fins a cinc grups de discussió: mobilitat en cotxe, a peu i en bicicleta, a més de qüestions relacionades amb el transport públic i l’aparcament. De tots aquests grups van sortir més d’una desena de propostes. Al consistori li han semblat interessants les propostes que s’han fet relacionades amb mobilitat i escola.

Entre les propostes també s’ha demanat ampliar les zones verdes de la ciutat o millorar l’horari de les pilones al Nucli Antic d’Olot. Respecte de la mobilitat en bicicleta, les propostes han girat entorn d’interconnectar els diferents trams del bicicarril i la possibilitat d’accedir al centre de la ciutat en bicicleta, a més d’una proposta que l’Ajuntament ja ha dit que valorarà: la consideració del ciclista com un vianant que va en bicicleta i no com un vehicle més. Altres demandes han estat relacionades amb l’arranjament de voreres, la millora de l’accessibilitat, la creació de zones de pacificació de trànsit a més d’insistir en les mesures de control de velocitat i la indisciplina a l’hora d’aparcar. L’Ajuntament d’Olot valora positivament la manera com la ciutadania ha respost a la jornada de participació.

Ara aquestes propostes s’inclouran a les apuntades pels serveis tècnics i les que es van recollir d’entre 360 enquestes a ciutadans dels barris d’Olot. Durant un mes, els ciutadans que ho vulguin poden seguir apuntant propostes per millorar la mobilitat urbana en l’apartat Consensus del web de l’Ajuntament.

Deixa un comentari