El jutge revoca la llicència per obrir una sala de ball al carrer Pou del Glaç d’Olot i dóna la raó als veïns

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona ha estimat el recurs interposat per les comunitats de veïns del carrer Pou del Glaç contra la llicència d’activitats per obrir-hi una sala de ball. El 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, sota el Govern Municipal del socialista Lluís Sacrest, va concedir una llicència d’activitats a l’empresa Jose and Pepe per obrir una sala de ball al número 16 del carrer Pou del Glaç. La notícia va enfadar els veïns del carrer, molts acabats d’instal·lar en pisos de recent construcció o remodelació.

Els veïns al·legaven que quan van decidir establir-se a la zona, no els havien informat que s’hi pretenia obrir una sala de ball. La sentència del jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona conclou ara que no procedeix atorgar la llicència perquè no està admesa segons l’article 177 de la normativa del Pla d’Ordenació Urbana Municipal d’Olot. La jutge considera que si s’hagués segregat la finca del número 16 del carrer per ubicar la sala de ball, hagués quedat una sala adossada a un habitatge de tipus familiar que no permet una activitat de sala de ball en horari nocturn. Ara l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Jose and Pepe SL poden interposar un recurs d’apel·lació en el termini de 15 dies. Passat aquest temps, la sentència esdevindrà ferma.