El Govern aprova una subvenció directa d’1,3 milions d’euros per al Consell Comarcal de la Garrotxa per ampliar l’abocador de Beuda

La vida útil de la primera part del vas de l’abocador de Beuda, de 260.000 m3 de capacitat, està prop d’arribar a la seva fi. El Govern de la Generalitat considera prioritari allargar-li la vida. És per això que ha aprovat atorgar una subvenció directa d’1,3 milions d’euros al Consell Comarcal de la Garrotxa per ampliar l’abocador. Concretament s’adequarà la segona fase del vas del dipòsit.

Envasos de tot tipus, matèria orgànica o d’altres deixalles és el que es pot trobar en els tradicionals abocadors. El del Clot de les Mules de Beuda no és diferent, i és on s’hi eliminen les escombraries generades a la Garrotxa. A part, de les reducció dels residus, una altre de les accions que s’hi fa a l’abocador és reduir els impactes ambientals per evitar la contaminació de l’entorn en el qual se situa. En aquest sentit, es prenen mesures per a la impermeabilització dels abocadors de manera que s’eviti la contaminació de l’aigua i el sòl. Ara, la impermeabilització que hi ha a Beuda, i per tant, la vida útil del vas de l’abocador està prop d’arribar a la seva fi. Es per això, que el Govern de la Generalitat ha considerat prioritari allargar-li la vida i ha atorgat una subvenció de 1,3 milions d’euros al Consell Comarcal de la Garrotxa.  L’abocador del Clot de les Mules té 260.000 m3 de capacitat, i aquesta actuació que s’hi farà de forma imminent està inclosa en la proposta del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. El passat mes de juliol, el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar per unanimitat la compra d’aquest abocador del Clot de les Mules, que abans era propietat de Luis Ángel Pérez Serra i Can Maholà S.L.

.

x