El PSC proposa una alternativa a la variant d’Olot partint d’un enllaç a l’Hostal del Sol fins a Bianya per un túnel sota el Castell del Coll

El PSC creu que la proposta de Foment per a la Variant d’Olot de fer un túnel i una carretera paral·lela de les Feixes fins a Ca la Nàsia tindrà un impacte sobre el sòl agrícola de qualitat a la Vall de Bianya. Proposen un túnel més llarg sota el Castell del Coll que sortiria al Mas Bilbé de Bianya i partiria d’un enllaç a l’Hostal del Sol d’Olot, deixant la zona de l’Hospital lliure del trànsit de Bracons.

El darrer projecte que la Generalitat ha lliurat com a connexió entre el tram de la variant del Govern català i el tram que pertoca a l’Estat planteja un gran enllaç al Pla d’en Llunes, travessa els camps de Subiràs i passa per davant del nou Hospital per connectar amb la rotonda de l’Avinguda de Sant Joan de les Abadesses. El projecte accepta que l’A-26 necessitarà d’un gran enllaç a l’entorn de l’Escola Llar. El Partit dels Socialistes de Catalunya, però, creu que l’enllaç amb la Vall de Bianya s’hauria de fer des d’un enllaç a l’Hostal del Sol. Aquesta opció evitaria un impacte sobre el Pla de Llunes i els camps de Subiràs, deixant la zona de l’Hospital lliure del trànsit que vindria des del túnel de Bracons.

Des de l’Hostal del Sol, el PSC proposa enllaçar amb la Vall de Bianya per un túnel sota el Castell del Coll de 1.300 metres que connectaria amb el Mas Bilbé de Bianya. El túnel que proposa el PSC és més llarg que el que planteja el ministeri de Foment a l’entorn de la carretera de les Feixes i fins a Ca la Nàsia, de 1.000 metres.

El PSC alerta que el túnel que planteja Foment per les Feixes i fins a Ca la Nàsia obliga a construir una carretera paral·lela a la recta de Bianya. Això, segons el PSC, tindrà una afectació directa sobre unes 10 hectàrees de sòl agrari de la Vall de Bianya, classificat pels mapes de sòls del Departament d’Agricultura com un dels millors sòls agraris de Catalunya.

x