Un grup de voluntaris de Besalú arregla el sistema de reg dels horts del municipi

Els horts de Besalú formen part de la visa social i econòmica del municipi. Són moltes les persones, la majoria d’ells jubilats, que tenen una parcel·la que treballen amb regularitat. El passat mes de setembre el canal de reg que abasteix els conreus es va veure malmès. Recentment el canal ha estat arreglat per un grup de 25 voluntaris.

Seguint el Fluvià, des de Can Surós fins al Pont Romànic de Besalú hi ha bona part dels més de 200 horts que treballen els vilatans del municipi en benefici propi. Aquests depenen de l’aigua que el sistema de regatge desvia des del riu cap als horts per tal que els seus propietaris els puguin regar amb regularitat. El passat més de setembre el canal de reg que abasteix els conreus es va veure malmès per les puges.

Davant la impossibilitat econòmica de l’Ajuntament del municipi per arreglar-lo, la Comunitat de Regants de Besalú va fer una crida demanant voluntaris per solucionar el problema per conta pròpia. Es van presentar fins a 25 voluntaris per arreglar el mur que desvia l’aigua cap al canal que havia caigut a causa de la crescuda del riu. Per arreglar-ho es van posar 8 bigues metàl·liques de 10 metres amb l’ajuda d’una grua i es va segellar amb formigó segons explica el President de la Comunitat de Regants, Josep Güibas, que apunta que els costos de les obres pugen fins a uns 4.000€.

De moment arreglar el tram del canal de reg afectat ha costat uns 17€ per propietari. No obstant, els treballs que s’han fet son provisionals a l’espera que l’ajuntament pugui realitzar els definitius. Els horts de Besalú formen part del patrimoni agrícola, cultural, social i paisatgístic del municipi i des de fa molts anys formen part de la vida de molts besaluencs que regularment els cuiden i treballen en benefici propi.