El ‘Xaloc’, l’organisme autònom de la Diputació de Girona, recaptarà tributs de la Generalitat

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat la modificació dels estatuts del seu organisme autònom, XALOC, per tal que pugui recaptar tributs de la Generalitat.

La mesura s’emmarca en el projecte de creació de la futura hisenda catalana, batejada com a Tributs de Catalunya i formada per l’Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions catalanes per a la recaptació executiva dels tributs de la Generalitat. Entre aquest tributs, també hi haurà aquells la recaptació dels quals s’havia delegat fins ara a l’Agència Estatal de Gestió Tributària.