Un grup d’advocats de Tarragona crea una secció de dret animal

Catorze advocats de Tarragona han creat una secció de dret animal a Tarragona, amb l’objectiu de sensibilitzar les diverses institucions cap a la causa dels drets dels animals.

Actualment, el Codi Penal contempla els animals com una cosa, com un bé privat i per això, no tenen cap tipus de dret. Malgrat que la llei catalana és la més avançada d’Espanya. Tot i això, tampoc se’ls reconeix cap tipus de dret. José Ferrándiz, un dels advocats impulsors d’aquesta secció, posava com a exemple que, ara mateix, trencar una bicicleta té les mateixes conseqüències que matar un gos: una multa segons el seu valor econòmic. D’aquí la motivació d’aquest grup per a canviar les coses. Ferrándiz, però, també deixa clar que malgrat que els animals han de tenir drets, aquests no han de ser els mateixos que els de les persones.

Per aquesta causa, aquest grup d’advocats ha decidit posar fil a l’agulla per intentar canviar les coses, i actualitzar els textos legals i l’actitud de les institucions envers els animals, perquè consideren que encara no estan adaptades al pensament que hi ha al carrer.

 

 

x