El conseller de Medi Natrual Josep Maria Pelegrí ha anunciat canvis organitzatius i de model de la gestió dels Parcs Naturals

El conseller de Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha anunciat canvis organitzatius i de model de la gestió dels Parcs Naturals per aplicar una gestió multifuncional, integrada en el propi territori per millorar la conservació i la dinamització sostenible del territori. L’anunci el va fer ahir a la nit, després de reunir-se amb la Junta Recora del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

 En una reunió maratoniana que va acabar a quarts de dotze de la nit, el conseller de Medi Natural, Josep Mª Pelegrí va aprofitar la Junta Rectora del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà per anunciar canvis organitzatius i de model de gestió dels Parcs per aplicar una gestió multifuncional, integrada en el propi territori, com a eina per millorar la conservació i la dinamització sostenible del territori inclòs en un espai de protecció especial. Aquest Pla Estratègic de Gestió dels Espais Naturals està previst desenvolupar-lo del 2015 al 2020 i un dels punts afectarà als directors dels Parcs pels que s’hauran de redefinir les funcions que realitzen.

El conseller també va parlar del calendari de programació de les convocatòries dels òrgans de consulta i participació dels Parcs, -i el compromís que es realitzin durant el 2015- amb l’objectiu d’acostar i implicar el nou model de gestió en el propi territori; així mateix es van presentar davant la Junta els resultats del cens d’ocells hivernants, la memòria 2013 i el programa d’actuacions per al 2015.

x