INNOVACC presenta una eina per calcular la petjada de carboni i la petjada hídrica per reduir l’impacte del sector carni porcí en el canvi climàtic

INNOVACC, l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí, ha presentat una eina per a calcular la petjada de carboni i la petjada hídrica dels principals productes que es tracten en aquest mateix sector. Aquesta eina servirà per ajudar les empreses a reduir els impactes sobre el canvi climàtic dels seus productes, entre altres.

Nou pas de l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí per controlar els seus impactes sobre el canvi climàtic. INNOVACC ha presentat una eina per a calcular específicament la petjada de carboni i la petjada hídrica.

La petjada de carboni d’un determinat producte és la quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que causa aquest producte en tot el seu cicle de vida, sigui directa o indirectament.

La petjada hídrica és, en canvi, la quantitat d’aigua dolça que s’ha utilitzat en la vida del propi producte, en el procés de producció i en la cadena de subministrament.

La importància de la novetat presentada per INNOVACC és que s’estableix un mètode definit per a calcular aquestes dues petjades -hídrica i de carboni- i que es pot aplicar en la producció de productes que s’utilitzen molt en el sector carni. Fins ara, això no existia a nivell mundial i es pretén que aquesta metodologia esdevingui un marc de referència en àmbit europeu per a calcular les petjades i reduir l’impacte del sector en el canvi climàtic.