L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, propietari de la residència del Tura, està inclòs a la llista Falciani

La llista Falciani té presència olotina. L’empresa propietària de la residència geriàtrica del Tura d’Olot, que és l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, està inclòs dins la llista filtrada fa pocs dies als mitjans de comunicació.

Aquesta llista inclou els titulars de diversos comptes bancaris a Suïssa, a l’entitat HSBC, i va ser elaborada per l’informàtic italo-francès Hervé Falciani. L’institut de religioses havia arribat a acumular 2,7 milions d’euros en dos comptes en els anys 2006 i 2007 segons publica ‘El Confidencial’.

De totes maneres, l’organització religiosa assegura que, per ser una entitat sense ànim de lucre, està exempta de pagar impostos sobre els seus rendiments tant a Espanya com a l’estranger.

x