Les entitats olotines se senten ofegades pels canvis en la normativa fiscal però intentaran resisitir per continuar existint

La llei relativa a l’Impost de Societats va ser aprovada a finals del novembre. La normativa obliga les entitats sense ànim de lucre a fer la declaració de l’Impost de societats des de l’1 de gener. La Garrotxa destaca pel seu teixit associatiu i les entitats es compten per centenars. Les associacions se senten ofegades per una llei que afegeix complicacions i despeses a la gestió que de manera habitual es fa al llarg de l’any.

Dimarts al Senat el ministre Montoro va dir que finalment només hauran de declarar l’impost de societats les les entitats que tinguin pressupost superior a 50.000 euros anuals. El replantejament d’Hisenda no li ha semblat prou edificant a alguns partits polítics, que demanaven tornar a l’exempció per a les entitats que no arribessin als 100 mil euros d’ingressos anuals. Els responsables de les associacions estan disgustats per la manera com els ha sobrevingut la nova normativa, però asseguren que lluitaran per mantenir viva la seva entitat.

A l’impost de societats s’ha afegit una novetat que afecta a totes les entitats. Abans de finalitzar el mes de febrer, les associacions hauran de cumplimentar el model 347, una declaració informativa d’operacions amb tercers. Les entitats hauran de declarar les subvencions rebudes per part d’organismes públics, sigui l’import que sigui. També hauran de consignar l’import anual d’operacions desglossat per trimestres dels clients i proveïdors als quals hagin facturat o que els hagin facturat més de 3.005,06 euros durant el 2014. Aquí s’exceptuen les operacions de subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustibles i assegurances. A finals de febrer de cada any, s’haurà de fer la declaració del model 347 amb les dades de l’any anterior.

Amb l’objectiu de donar la màxima informació a tothom que hi pugui estar interessat sobre l’impost de societats, l’Ajuntament d’Olot ha previst per al proper 17 de març una sessió informativa que impartirà Roger Santiago, director de Gestió de Fundacions i Associacions, SL, amb el títol Obligacions fiscals de les entitats sense finalitat lucrativa». L’acte tindrà lloc al Casal Marià d’Olot a partir de les 7 de la tarda.