La nova normativa del Rengle d’Olot no trasbalsa ni als hortolans ni als clients

El Rengle d’Olot ja aplica el nou reglament aprovat per l’Ajuntament d’Olot. Amb la nova normativa, els hortolans poden vendre productes elaborats i envasats, sempre que siguin de la seva explotació i comptin amb el registre sanitari. Es permetrà incrementar la superfície de venda en les èpoques de més producció. També es permetrà que els hortolans informin del seu producte a través d’un rètol, i l’Ajuntament es reserva el dret de visitar els terrenys de l’explotació per garantir la qualitat del que s’hi ven. Per redactar el nou reglament, l’Ajuntament va consultar els hortolans, que han acceptat les normes sense problemes.

Nova normativa pel Rengle d’Olot sense canvis dramàtics ni en teoria ni a la pràctica: els aspectes de la nova reglamentació, de fet, han estat proposats per part d’alguns dels horticultors, i es senten còmodes en el nou entorn de treball que suposa el nou mercat.

Els canvis es paeixen poc a poc, i qui potser troba més a faltar el rengle d’abans són més els clients que els que hi van a vendre. Alguns clients diuen tenir la sensació que abans hi havia més gent, però que no s’aprecien grans canvis.

Una de les novetats principals és que es podran vendre productes elaborats de la pròpia explotació i amb registre sanitari i que el Rengle serà obert a horticultors de tota la comarca, no només d’Olot. S’hi podrà vendre de dilluns a dissabte i, en èpoques de més producció, es deixarà més espai als comerciants. Però tot i acceptar de bon grat les millores, els records del rengle del passat encara causen nostàlgia a qui hi ha estat lligat durant més de quaranta anys.

x