El vial Sant Jordi d’Olot és l’única que aprova l’última auditoria del RACC, que apunta que la construcció de la variant millorarà la via

Segons la darrera auditoria del RACC sobre travesseres en vies urbanes, el vial Sant Jordi d’Olot és l’única que aprova. Ha assolit el 60,5 punts, 20 més de mitjana que les altres tres avaluades, la de Ponts, Pineda de Mar i Miami Platja. L’auditoria considera que el nivell d’integració de la via olotina al nucli urbà és satisfactori. Tot i això, el nivell sonor de la infraestructura i l’elevat volum de trànsit la penalitzen. L’estudi constata que la construcció de la variant d’Olot disminuiria l’elevat volum de trànsit actual i milloraria la qualitat de vida dels veïns.

De les 13 travesseres urbanes avaluades en diferents auditories, la d’Olot és la segona més ben valorada, només superada per la d’Altafulla, al Tarragonès. L’última auditoria dóna al vial Sant Jordi d’Olot 60,5 punts sobre 100. Per fer l’avaluació, l’auditoria el RACC té en compte quatre factors: la mobilitat, la seguretat viària, l’adequació urbana i el trànsit de vehicles pesants.

El factor més ben valorat de la travessera d’Olot és la bona adequació urbana de la via, ja que disposa d’elements de mobiliari urbà, malgrat que el nivell sonor de la infraestructura sigui un aspecte a millorar. Gràcies a les bones característiques urbanes de la via, l’elevat volum de trànsit que hi circula ho fa per un carrer i no per una via amb condicions interurbanes, com sí que passa en altres travesseres.

La seguretat viària també rep un bona nota a l’auditoria de la via olotina. Aconsegueix un 67% de valoració gràcies a la bona distribució dels elements que afavoreixen la seguretat viària, excepte en el cas de la il·luminació, que es queda tan sols amb un 30% de valoració. L’estudi del RACC destaca la travessera d’Olot com l’única de l’auditoria que disposa de doble porta d’entrada al tram urbà de la població. En els successius punts de connexió amb altres vies, també hi ha interseccions giratòries que, juntament amb les portes d’entrada, configuren un model adequat en aquest paràmetre.

El factor de la mobilitat, en canvi, ha rebut una puntuació baixa, tot i que aprova, amb un 54’3% de valoració. El resultat es deu, principalment, a la inexistència tant d’equipament adequat a les parades de transport públic, com de carril bici a la via. De la seva banda, l’amplada i l’estat de les voreres de la travessera suspenen l’auditoria. La senyalització d’orientació o la disposició de passos de vianants, en canvi, han aconseguit una bona nota.

L’estudi del RACC acaba assenyalant que una millora de la connexió entre els túnels de Bracons i la variant d’Olot disminuiria l’elevat volum de trànsit actual i afavoriria la qualitat de vida dels residents de la zona urbana. La solució la sap també l’Ajuntament, i per extensió, les institucions de la comarca, que demanen celeritat en la construcció de la variant al seu pas per Olot. El consistori calcula que la construcció de la variant absorbirà 20 mil dels 40 mil vehicles que actualment passen pel mig de la ciutat.

Deixa un comentari