La població estrangera resident a la Garrotxa ha disminuït un 6,45%

La població estrangera a la Garrotxa disminuït un 6,45%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. El 2014 a la Garrotxa hi residien 7.808 persones immigrades que suposaven un 13,93% del total de la població garrotxina. Les dades de l’Idescat confirmen que la baixada de residents estrangers a Catalunya és generalitzada en tot el territori.

Un 6% és el percentatge que s’ha reduït la població estrangera resident a Catalunya entre el 2013 i el 2014. A la Garrotxa el descens ha estat de gairebé mig grau percentual més. En total l’1 de gener del 2014 a la comarca hi residien 7.808 persones estrangeres, 538 menys que l’1 de gener del 2013, cosa que suposa una disminució del 6,45%, tal com indiquen les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa atribueix aquest descens a la manca d’oferta laboral de la comarca, concretant que quan no hi ha suficients recursos laborals i no troben feina marxen cap a altres regions o països amb millors circumstàncies.

El descens en la població estrangera ja fa uns anys que es ve donant. Segons les dades de l’Idescat, la població estrangera a la Garrotxa va anar en augment durant la primera dècada del segle XXI, des de l’any 2000 i fins al 2010, any que va suposar el pic màxim d’estrangers a la comarca. Des de llavors la població immigrada resident a la Garrotxa ha anant disminuint. Tot i així, l’any 2014 és el en que el descens ha estat més accentuat.

x