Olot té 1.372 habitatges buits, el 8,23% del total, una dada estimada que s’hauria de confirmar amb un treball de camp

Segons l’últim estudi promogut per l’Ajuntament d’Olot, a la ciutat hi ha 1.372 habitatges buits, el 8,32% del parc total. D’aquests, prop de 700 pertanyen a entitats, entre elles, entitats financeres. L’Oficina d’Habitatge, però, estima aquest estudi com a anàlisi bàsica, i avisa que la xifra podria ser inferior. Les dades s’haurien de confirmar amb un posterior treball de camp.

L’Oficina d’Habitatge d’Olot entèn el resultat de l’estudi de l’Ajuntament d’Olot que considera vacants 1.372 habitatges de la ciutat, el 8,32 % del parc, com una anàlisi bàsica, una primera aproximació als possibles casos que poden existir a la ciutat. El treball que, per exemple, determina que ells pisos buits propietat d’entitat són 696, és producte de les dades facilitades pel Registre de la Propietat, des de 2007, d’habitatge inscrits com a obra nova i que no s’han inscrit posterior transmissió. No s’han tingut en compte els habitatges d’aquelles promocions que no hagin inscrit i/o formalitzat registralment l’obra nova; les compravendes d’habitatges sobre plànol, o els habitatges que no s’han transmès però estan ocupats mitjançant contractes d’arrendament o opció de compra. Finalment, tampoc no s’han tingut en compte els habitatges propietat de les entitats bancàries que han estat adjudicats per execucions hipotecàries.

Seria necessari un treball de camp posterior per saber si els 1.372 habitatges buits continuen desocupats. Aquest treball de camp hauria d’acreditar la realitat del padró municipal, si els habitatges desocupats es troben en oferta en el mercat immobiliari o són segones residències. També s’hauria de comprovar l’habitabilitat dels habitatges desocupats, i altres situacions definides a l’article 3D de La Llei del dret a l’Habitatge. Amb tots aquests condicionants la dada de l’actual estudi probablement seria més baixa.

Notícies relacionades:
– El Govern municipal d’Olot celebra les mesures anunciades per la Generalitat per pressionar els bancs amb pisos buits i la PAH exigeix més mà dura
– El secretari d’habitatge de la Generalitat Carles Sala aposta per la rehabilitació per reactivar el sector de la construcció