La Declaració de la Renda 2014 preveu un tractament fiscal especial als afectats per les participacions preferents

Arrenca la campanya de la Declaració de la Renda del 2014 dues semanes abans que l’any passat. De moment, es poden demanar i confirmar les dades fiscals i els esborranys, tot i que les declaracions presencials no començaran fins a l’11 de maig. Estan obligats a fer la declaració els contribuents amb ingressos superiors als 22 mil euros, procedents d’un únic pagador, o 11 mil 200 si hi ha més d’un pagador.

Pel que fa a les novetats, queden exemptes de tributar les dacions en pagament de la vivenda habitual per cancel·lar el deute hipotecari. També es compensaran els rendiments negatius generats pel canvi de Participacions Preferents o Deute Subordinat per Accions, bons o obligacions.

D’altra banda, s’aplica el límit de 180 mil euros a les indemnitzacions per acomiadament que queden exemptes de tributar. Des de l’Associació de Tècnics Tributaris consideren, però, que els canvis aplicats no solucionen el greuge històric entre l’Impost de Societats i l’IRPF. Es calcula que aquest any es presentaran més de 19 milions de declaracions, de les quals, uns 14 milions sortiran a retornar, per un import de 10 mil 500 milions d’euros.

x