El 90% dels graduats en Formació Professional treballa o continua estudiant

L’Institut la Garrotxa d’Olot, que acull la majoria de l’oferta de Formació Professional de la Garrotxa, ha presentat avui les dades d’inserció laboral corresponents al 2015. Les dades són molt similars a l’any passat, si bé hi ha alguns aspectes millorats que confirmen una tendència a l’alça. Les xifres fan constatar als responsables del centre que la Formació Professional funciona a la comarca.

El 38% dels estudiants que l’any passat va completar l’FP a l’Institut la Garrotxa s’ha incorporat al mercat laboral. La dada d’incrementa si ens fixem només en els alumnes de Grau Superior, en què 6 de cada 10 s’ha inserit en el món laboral. L’11% combina estudis i treball, mentre que el 40% o continua estudiant. Així ho constata l’estudi ‘Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2015’, que s’ha elaborat a partir d’una enquesta realitzada a la pràctica totalitat dels graduats, i que s’ha presentat avui al Centre Integral. L’estudi conclou que tan sols un 10% dels alumnes que l’any passat va completar els estudis busca feina. Un alt percentatge dels graduats creu que la formació rebuda els ha facilitat l’accés a la feina.

Bona part dels contractes aconseguits pels últims graduats en FP a l’Institut la Garrotxa, un 69% són a temps complet, una dada superior a l’any anterior, si bé la majoria encara són temporals.

Un 78% dels graduats han aconseguit feines relacionades amb la seva formació. Pel que fa al sou, el 60% dels exalumnes que treballen a jornada completa han cobren al voltant de 1.100 euros, un 22% rep entre 1.200 i 1.500 euros i un 8% més de 1.500 euros. Prop de la meitat va trobar feina a través del centre.

Els cicles industrials tenen més demanda que oferta d’alumnes quan aquests acaben els estudis. L’institut la Garrotxa valora positivament el funcionament del cicle dual de Disseny de Plàstic i Metalls, del qual ja en surt la primera promoció, i el més nou, d’elaboració de productes alimentaris, que es troba en el primer any de funcionament.

La crisi econòmica havia comportat un augment del nombre d’alumnes que decidien seguir estudiant en els darrers anys. Les dades de l’estudi de l’Institut la Garrotxa dels últims dos anys ha disminuït fins al 40%. El percentatge dels que segueixen estudiant després d’un grau superior també ha baixat del 23 al 13%, símptoma d’una major inserció laboral respecte dels anys més durs de la crisi.