La Generalitat crearà l’Agència Catalana del Medi Ambient i del Territori, per aplegar en un sol ens tots els organismes administratius en matèria mediambiental

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciat la creació de l’Agència Catalana del Medi Ambient i del Territori, un ens que aplegarà les competències de tots els organismes dependents del Govern en matèria de mediambiental. La nova Agència tindrà una funció d’informació, conscienciació i gestió ambiental i ha d’estar en funcionament abans de finals d’aquesta legislatura. El conseller no ha volgut parlar de “fusió” dels organismes existents, sinó de “superació” del model actual per generar una nova agència que esdevingui “l’autoritat ambiental del país”, tot i que es conservaran marques de “prestigi internacional” com el Servei Meteorològic de Catalunya.