El Tribunal Suprem confirma la sentència del TSJ sobre la paritat jurídica entre els usos de català i castellà a la Diputació

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del TSJ sobre l’ús del català a la Diputació de Girona. Precisament aquesta estipula que hi ha d’haver paritat jurídica entre el català i el castellà.

El català no tindrà un ús preferent a la Diputació de Girona. Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ho va anunciar en una sentència al 2013, ara ho ha confirmat el Tribunal Suprem en una nova sentència que desestima el recurs de la Diputació de Girona i avala la decisió del tribunal català. Tot plegat deixa sense efecte diversos articles del reglament lingüístic que estipulava com a llengua preferent el català en els tràmits burocràtics i atenció als ciutadans. En el reglament també s’insistia que calia demanar explícitament que volien ser atesos en castellà. Segons la sentència cal garantir el mateix accés al català que al castellà i que no es pot fer cap tipus de discriminació per llengua tal com recull la constitució espanyola. A banda de la Diputació de Girona, el Tribunal Suprem també ha desestimat el recurs presentat per la Diputació de Lleida que tenia un reglament molt similar a la corporació gironina. La denúncia va ser interposada per Convivencia Civica Ciudadana als dos ens supramunicipals.