Entra en vigor l’obligatorietat de la Inspecció Tècnica de l’Edifici per les construccions de 45 anys

A partir d’avui entra en vigor l’obligatorietat de la ITE, la Inspecció Tècnica de l’Edifici, que afecta a les construccions plurifamiliars i els seus elements comunitaris. Aquesta inspecció busca defectes i situacions de risc, i obliga als propietaris a rehabilitar les deficiències detectades. Tots els edificis de més de 45 anys han de tenir aprovat aquest certificat.

La Inspecció Tècnica de l’Edifici, o ITE, consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici; una avaluació obligatòria per tots els habitatges més antics de 45 anys i regulada per l’administració pública. L’objectiu és determinar els defectes de les construccions catalanes. La realitza un professional que avalua l’estat de conservació d’un edifici. Estan obligats a passar la ITE totes les cases que estiguin en contacte amb la via pública, amb zones d’ús públic o finques adjacents, a una distància inferior a 1 metres i mig. La novetat més important és la incorporació de les cases unifamiliars, excepte les aïllades. També varien la classificació de les deficiències, i una vegada obtingut l’informe el propietari haurà de reparar els punts indicats. Són els mateixos propietaris i comunitats de propietaris que han d’encarregar el certificat, i a partir d’ara aquest document serà necessari en la compravenda d’habitatges més antics de 45 anys. El decret va ser aprovat el passat mes d’abril, i entra en vigor a partir d’aquest 27 de maig.