Un nen de 6 anys d’Olot es troba ingressat en estat greu a la Vall d’Hebron de Barcelona per diftèria

El Departament de Salut ha comunicat la diagnosi de diftèria en un nen resident a Olot de sis anys d’edat que dijous passat va arribar a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa acompanyat dels seus pares amb malestar general. El menor, que és alumne de l’escola Cor de Maria d’Olot, havia començat a tenir símptomes el dissabte 23 de maig, després de tornar d’unes colònies, però no va ser fins dijous que, a causa a de l’empitjorament, va requerir l’ingrés hospitalari. Després de fer-li les proves pertinents, l’hospital d’Olot va notificar el possible cas de diftèria a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  Els resultats del laboratori van confirmar el diagnòstic de la malaltia. A hores d’ara l’infant està hospitalitzat en estat greu a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on està rebent un tractament específic.

El Departament de Salut ha confirmat que el nen no havia estat vacunat contra la malaltia. A Catalunya no s’havia declarat cap cas des del 1983, gràcies a la vacunació generalitzada de la població i a la millora de les condicions higièniques. Aquest vespre està prevista una reunió amb responsables de la delegació terriorial de Girona a l’escola Cor de Maria per informar de la situació.

La diftèria és una malaltia infecciosa produïda per un bacteri que genera una toxina molt agressiva. Fonamentalment es transmet per via respiratòria, requerint un contacte proper per al seu contagi. La simptomatologia és variable però freqüentment produeix mal de coll i secreció nasal, inflamació dels ganglis del coll, malestar general i febre. La diftèria també pot presentar la formació d’una membrana que se situa a la faringe i que sagna amb facilitat i complicacions cardíaques i renals, entre d’altres.

Actualment, la diftèria és una malaltia molt poc freqüent en els països desenvolupats gràcies a la vacunació generalitzada de la població i a la millora de les condicions higièniques. La forma més efectiva d’evitar la malaltia és mantenir un elevat nivell de vacunació en la població. A Catalunya no s’ havia declarat cap cas des de 1983.

Davant la possibilitat que algun nen o nena no hagi estat vacunat, es demana a les seves famílies que s’informin en el centre d’atenció primària o hospitalària més proper. Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’ASPCAT, s’està coordinant l’adopció de mesures de control adequades, consistents en l’administració de medicació preventiva i reforç de vacunació per tal d’evitar l’aparició de la malaltia en les persones que han mantingut contacte estret amb el pacient.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya recorda la importància de complir amb el calendari vacunal per evitar la reemergència de malalties greus que pràcticament havien desaparegut en el nostre entorn.

x