La Garrotxa és la segona comarca de la demarcació Girona en exportacions segons l’Observatori econòmic, social i mediambiental 2015

Ahir es va presentar a l’Institut Municipal de Promoció d’Olot l’Observatori econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa 2015. En una cinquantena de pàgines i en petit format, el Cercle Euram Garrotxa ha agrupat les dades més rellevants de la comarca i unes conclusions de l’anàlisi d’aquestes que tothom podrà consultar.

Si la Garrotxa vol progressar ha de millorar les seves comunicacions, tant pel que fa en infraestructures viàries com en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Va ser una de les grans peticions del cercle Euram Garrotxa, que ha presentat per segon any, col·laborant amb l’IMPO, les dades econòmiques socials i mediambientals més rellevants de la comarca. Un altre dèficit que detecten és un buit generacional de persones entre 20 i 35 anys. Per això caldria, probablement, importar mà d’obra de fora de la Garrotxa.

Aquest observatori inclou dades de caire mediambiental i social, a més d’econòmic: la població, els serveis socials, les empreses més rellevants, l’ús d’aigua potable, l’atenció sanitària a la població, els residus generats per la població garrotxina… Aquest segon Observatori econòmic social i mediambiental, conté, a més, moltes altres dades de rellevància per a la comarca, agrupades en una cinquantena de pàgines. Són unes dades a l’abast de tothom, que permetran conèixer millor la situació actual de la Garrotxa.

 

Notícies relacionades:
Les exportacions gironines són les que més han crescut després de les barcelonines
Les exportacions catalanes creixen més d’un 2%, afavorides per l’increment gironí de gairebé tres punts percentuals