Dos nens portadors de diftèria han estat donats d’alta després de donar negatiu en els controls epidemiològics

Dos nens portadors de diftèria detectats arran del cas diagnosticat a Olot han donat negatiu en els dos controls que se’ls ha realitzat i han estat donats d’alta. A la resta se’ls continua administrant antibiòtic tot i que les càrregues bacterianes que presenten són molt baixes. Després d’una doble validació microbiològica, un total de 10 de les mostres de l’entorn del pacient havien resultat positives al bacteri causant de la malaltia.

Des que es va diagnosticar un cas de diftèria en un nen de 6 anys resident a Olot, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de forma coordinada amb els professionals assistencials, ha estat duent a terme les actuacions preventives pertinents tant en l’àmbit comunitari com sanitari. Es va posar en marxa un estudi de mostres de frotis faringis per detectar possibles portadors del bacteri. L’estudi constava de diverses fases de recollida de mostres per tal de poder assegurar l’eliminació de portadors dins els àmbits propers al cas. Després d’una doble validació microbiològica, un total de 10 de les mostres de l’entorn del pacient van resultar positives al bacteri causant de la malaltia. A tots se’ls ha administrat tractament antibiòtic per tal d’eliminar la circulació del bacteri i se’ls ha fet els controls pertinents. Dos dels nens portadors han donat un resultat negatiu en els dos controls fets i han estat donats d’alta. A la resta de portadors se’ls continua administrant l’antibiòtic pertinent fins que les seves mostres esdevinguin negatives, tot i que les càrregues bacterianes que presenten ja són molt baixes. El Departament de Salut també ha informat que el passat quatre de juny va finalitzar el període de vigilància de set dies en l’àmbit comunitari sense que s’hagi detectat cap cas de diftèria relacionat. Mentrestant, el nen afectat continua hospitalitzat en estat greu rebent tractament específic per a la malaltia. La taxa de cobertura vacunal infantil a Catalunya és elevada i la possibilitat d’aparició de casos de diftèria és molt baixa. L’Agència de Salut Pública recorda la importància de complir amb el calendari vacunal en els infants per evitar la reemergència de malalties greus com aquesta, que pràcticament havien desaparegut.

Notícies relacionades:

El conseller Boi Ruiz comunica a Olot que s’ha detectat un nou portador de diftèria però que està controlat i espera que tot es resolgui el proper dijous

Salut detecta 8 nens portadors de diftèria a Olot però que estan vacunats i no estan malalts

Deixa un comentari