La regularització cadastral de construccions impulsada per l’Estat sobre 1.100 propietats olotines aixeca crítiques entre una vintena de propietaris

La Gerència Territorial del Cadastre està revisant la regularització de construccions urbanes en unes 1.100 propietats d’Olot. Els propietaris de les primeres 500 ja han rebut la notificació. Alguns han advertit anomalies pel que fa l’actualització dels valors cadastrals, que en alguns casos s’han multiplicat per cinc per qüestions que els propietaris consideren injustificades.

El propietari Joaquim de Solà-Morales ha rebut una notificació de la Gerència Territorial del Cadastre on es compta la pallissa d’una finca de Batet de la Serra com un habitatge de dues plantes. A pocs metres d’aquesta finca, la propietària Mariona Casadellà ha advertit més anomalies. Els inspectors han augmentat els metres quadrats del mas, tot i que no s’hi ha fet noves construccions. Hi afegeixen en el recompte una cabanya i un cobert on s’hi guarden eines i llenya. A més, han comptat quatre pisos de la casa, que només disposa d’una planta, i han inclòs dins la propietat la carretera d’accés al veïnat. Casadellà denuncia els errors comesos a l’hora de revisar totes aquestes construccions, uns errors que han fet pujar exponencialment el valor cadastral de la finca. Corregir-los suposarà un cost supletori que haurà d’assumir, i només té 15 dies per reclamar. Els afectats també es queixen que els inspectors han revisat els valors sense trepitjar la finca. En alguns casos, les fotografies s’han fet des d’una avioneta.

Les notificacions que estan rebent els veïns d’Olot s’inclouen en la revisió de regularització de construccions urbanes que la Gerència Territorial del Cadastre ha fet durant els últims mesos al municipi, a través d’una empresa externa. La regularització afecta les construccions, incloses les agràries i les piscines, que no tenien un registre correcte en el Cadastre, a nivell de tot l’Estat.

L’esmentada regularització pretén actualitzar els valors cadastrals a la normativa vigent en construccions fins ara no declarades com piscines i altres elements. D’aquesta regularització se’n pot despendre una liquidació que pot tenir efectes retroactius (fins a un màxim de 4 anys enrere, que és el que fixa la normativa tributària). En un primer moment, es notifica la taxa de regularització que cobra el Ministeri (60 euros), que no cal entendre com una sanció sinó com una taxa. En cas de disconformitat amb les dades notificades es podran presentar al·legacions en els terminis reglamentaris que s’esmentin en les notificacions. L’ingrés caldrà fer-lo a través del Model 990 en una entitat bancària. Si la liquidació de la taxa s’ha rebut entre els dies 1 i 15 de cada mes, hi ha temps per reclamar fins al dia 20 del mes següent (o dia hàbil posterior). Si la liquidació de la taxa s’ha rebut entre els dies 16 i darrer de cada mes, hi ha temps fins al dia 5 del segon mes posterior (o dia hàbil posterior).

La regularització produirà, en la major part dels casos, una regularització de l’Impost sobre Béns Immobles.

Els nous valors es van comunicar el passat dilluns als titulars de 500 propietats. Es preveu que a mitjans de juliol la notificació arribi als propietaris de 600 finques més. Tenint coneixement que a la ciutat d’Olot ja s’estan enviant les notificacions als afectats, el departament de Cadastre i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot es posen al servei dels ciutadans per aclarir qualsevol dubte i informar sobre les esmentades notificacions.