El Departament de Salut dóna d’alta als vuit portadors del bacteri causant de diftèria

El Departament de Salut ha aixecat avui l’aïllament als vuit portadors del bacteri causant de diftèria. Es tracta de 7 nens i un adult d’Olot. Això ha estat possible després que els dos controls microbiològics que se’ls ha practicat al llarg dels últims dies han donat negatiu. El passat 19 de juny dos nens més, també portadors del bacteri i que tampoc van desenvolupar la malaltia perquè estaven vacunats, també se’ls va aixecar l’aïllament. Això passa després que dissabte va morir el nen que no estava vacunat i que va desenvolupar la malaltia.

Des de l´Agència de Salut Pública de Catalunya, de forma coordinada amb els professionals assistencials, s’han dut a terme des del moment del diagnòstic totes les actuacions preventives pertinents en tots els àmbits de relació més directa amb el pacient, amb administració de medicació preventiva i reforç de la vacunació per tal d’evitar l’aparició de la malaltia en les persones que han mantingut contacte estret amb el pacient.

Dins el marc de les actuacions preventives i de control de salut pública també es va posar en marxa un estudi de mostres de frotis faringis per detectar possibles portadors del bacteri entre els contactes més estrets del pacient, amb la finalitat de fer el tractament dels mateixos com a mesura preventiva. Aquest estudi consta de diverses fases successives de recollida de mostres per tal de poder assegurar l’eliminació de portadors dins els àmbits propers al cas.
En el context d’aquest estudi i després d´una doble validació microbiològica, un total de 10 de les mostres de l’entorn del pacient van resultar positives al bacteri causant de la malaltia i tal com es recomana al Procediment d’actuació davant un cas de diftèria, elaborat per l’ASPCat d’acord amb les recomanacions internacionals, se’ls va administrar tractament antibiòtic per tal d’eliminar la circulació del bacteri i es van fer els controls pertinents posteriors. Amb la finalitat de minimitzar al màxim el risc de transmissió, els portadors s’han mantingut aïllats fins a l’obtenció de dos controls microbiològics negatius, tal com recomana el procediment.

Notícies relacionades:

L’església de Sant Esteve d’Olot ha acollit aquest dilluns al matí el funeral del nen de sis anys mort per diftèria

Dos nens portadors de diftèria han estat donats d’alta després de donar negatiu en els controls epidemiològics

Salut detecta 8 nens portadors de diftèria a Olot però que estan vacunats i no estan malalts

x