El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa genera gairebé 600 llocs de treball i un valor afegit brut de 23 milions 320 mil euros

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa permet generar gairebé 600 llocs de treball a la comarca. Aquesta xifra s’extreu de l’estudi sobre l‘Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits de Catalunya, fet per a l’Obra Social la Caixa. Segons el mateix estudi, el Parc Natural genera un valor afegit brut de 23 milions 320 mil euros, un 1’7% del total garrotxí.

Els espais naturals protegits de Catalunya generen més de 5.100 llocs de treball i 192 milions d’euros anuals. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi ‘Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits de Catalunya’, fet per l’Institut Cerdà a través de l’Obra Social la Caixa. En total s’han estudiat els 16 espais protegits que hi ha a tot el país, i el Parc Natural de la Zona Volcànica ocupa un lloc destacat entre ells; és el segon espai protegit que més ocupació genera de Catalunya, així com el segon en Valor Afegit Brut dels setze estudiats. En total, es calcula que el Parc Natural permet generar un Valor Afegit Brut a la Garrotxa de 23 milions 320 mil euros, un 1’7% del total que es genera a la comarca.

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa també genera ocupació: en concret l’estudi calcula que 592 persones treballen a la comarca gràcies a l’espai protegit. La dada representa un 3’8% del total d’ocupació de la Garrotxa.