La Policia Municipal d’Olot proposa crear un registre per detectar i sancionar els ciclistes reincidents en infraccions a la via pública

La Policia Municipal d’Olot proposa al nou Govern Municipal crear un registre de ciclistes que reincideixen en les seves infraccions, per passar a sancionar les seves actituds a la via pública. La idea sorgeix arran de l’estudi fet per l’Agent Cívica, que determina que la segona preocupació dels olotins és la circulació perillosa de les bicicletes per la ciutat.

La segona màxima preocupació dels olotins en matèria de seguretat a la via pública són les infraccions que cometen els ciclistes. És un dels resultats de l’estudi fet per l’Agent Cívica. L’alta velocitat a les voreres és l’aspecte més perillós que cometen alguns ciclistes que afecten a la seguretat dels vianants, però també hi ha altres infraccions menys greus, com lligar les bicicletes en mobiliari urbà no habilitat per aquest ús i circular en sentit contrari a l’habitual.

Per aquest motiu i seguint els passos de la Policia de Girona, la Policia Municipal d’Olot ha proposat al govern de la ciutat de crear un registre de ciclistes que infringeixen el codi urbà de circulació viària, amb l’objectiu de sancionar als reincidents. Segons Ignasi López, cap de la Policia Municipal d’Olot, ha iniciat converses amb el regidor responsable de l’àrea de mobilitat per crear-lo: sempre s’informarà en el primer cas detectat, però si el control notifica que el ciclista ha comès la infracció amb anterioritat es sancionarà.

Les infraccions dels ciclistes a la via pública és la segona preocupació dels olotins en matèria de seguretat al carrer, després de les caques de gos no recollides pels seus propietaris.

x