La Policia Municipal d’Olot posarà una caixa de radar a l’Avinguda Països Catalans

L’Avinguda Països Catalans d’Olot tindrà un radar. Aquesta via, que va des de l’estadi municipal de la Unió Esportiva Olot fins al nou Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, ha notat un augment de les instal·lacions que té al voltant i per tant ha augmentat el transit de vehicles. Des de la Policia Municipal d’Olot ja s’havia detectat que en aquesta avinguda s’hi excedia la velocitat permesa, però arran d’aquest augment de transit augmenta la perillositat i per tant s’ha decidit actuar. Ara queda per determinar si es comprarà una nova caixa o bé si es mourà alguna de les 6 caixes que estan distribuïdes per la ciutat.