Les ordenances fiscals aprovades provisionalment al ple d’Olot contemplen l’augment del 4% de l’IBI

En el ple també es van aprovar provisionalment les ordenances fiscals per al proper exercici, només amb els vots a favor de l’equip de govern. Aquestes ordenances, inclouen, entre altres l’augment de l’IBI en un 4% i la congelació de la resta de taxes.

El ple d’octubre de l’Ajuntament d’Olot es van tirar endavant les ordenances fiscals aprovades provisionalment de cares a l’exercici del 2016. Aquestes inclouen un augment d’un 4% de l’IBI, si bé el govern assegura que es pagarà menys en liquidar plusvàlues, transmissió patrimonial o IRPF de 2a residència. En els rebuts domiciliats i de 100 euros en amunt, el 60% de l’impost es podrà abonar el 31 de maig, i la resta, el 30 de setembre.

Olot en Comú va mostrar el seu rebuig a les bonificacions per  a determinades empreses, entre altres. La CUP es va mostrar favorable a l’augment de l’IBI i al fraccionament dels pagaments, tot i que amb reserves i propostes pròpies. Per la seva banda, Esquerra Republicana es va posicionar contrària a l’aplicació de l’augment de l’impost sobre béns immobles d’un exercici per l’altre.

Al final, tot i l’oposició ferma d‘Olot en Comú, Cup i Esquerra, les ordenances es van aprovar, reservant-se l’equip de govern la possibilitat de fer modificacions en els primers mesos del 2016.

 

Notícies relacionades:
– L’equip de Govern d’Olot proposa apujar l’IBI un 4% i no modificar cap altre impost
– L’Ajuntament d’Olot aprova el pressupost del 2016 amb els vots a favor de CiU i PSC, l’abstenció d’ERC i els vots en contra de la CUP i OeC