L’Ajuntament d’Olot i Sorea creen un fons per assumir la factura de l’aigua de famílies en situació de vulnerabilitat

L’Ajuntament d’Olot i l’empresa Sorea han signat aquest dilluns 30 de novembre el conveni i el protocol que han d’ajudar a donar resposta famílies en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels Serveis Socials. L’acord de col·laboració, que té vigència inicial d’un any, estableix la creació d’un Fons de Solidaritat per un import total de 5.000 euros, assumits a parts iguals per l’Ajuntament d’Olot i Sorea. Es destinarà a la liquidació total o parcial del deute corresponent a la factura del servei municipal d’aigua.

Els 5.000 euros del fons s’han establert en consonància al que l’Ajuntament ha dedicat en els darrers anys a les ajudes d’urgència social destinades al servei de l’aigua. En el que portem d’any, l’Ajuntament ha assumit el pagament de 30 rebuts de l’aigua. Però les ajudes també s’estenen a d’altres serveis. Del gener al novembre del 2015, el consistori ha assumit el pagament de 85 rebuts de la llum i 2.009 bombones de butà. És per això que l’Ajuntament demana poder establir aquesta mena d’acords amb altres companyies de proximitat com Sorea, per a d’altres àmbits.

L’acord de col·laboració s’ha signat coincidint amb el desplegament de la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, dissenyada per protegir els drets de les famílies amb vulnerabilitat econòmica. El compromís signat aquest dilluns també determina el protocol d’actuació a seguir quan un usuari, titular d’una pòlissa de subministrament d’aigua, es troba en una situación econòmica molt desfavorable, no pot fer front al pagament del rebut de l’aigua. Seran els Serveis Socials els que acreditaran, en tots els casos, les famílies que poden disposar del Fons de Solidaritat.