L’Ajuntament d’Olot impulsa un procés participatiu per crear el servei integral de suport a les entitats

Amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les associacions i donar-los un tracte igualitari, l’Ajuntament d’Olot ha impulsat un procés participatiu, basat en la recollida de dades a través d’enquestes a les entitats i, posteriorment, la constitució de grups de discussió entre les associacions i els tècnics municipals. L’objectiu n’és un: la creació d’un servei integral i eficient de suport a les entitats de la ciutat.

A Olot hi ha donades d’alta 436 associacions. Les més nombroses són les de caràcter cultural, un total de 165, però també hi ha una quarantena d’entitats esportives, a més d’altres de caràcter social, veïnal, cooperatiu o comunitari. Amb la intenció d’unificar criteris i oferir un servei racional i proporcional a tot el teixit associatiu de la ciutat, l’Ajuntament d’Olot ha iniciat un procés participatiu que ha de concloure en un servei integral de suport a les entitats. El primer que s’està fent és demanar a les entitats que responguin una enquesta per tenir-ne totes les dades. Es fa a través del portal el Panoràmic. Entre les demandes més generalitzades i tradicionals per part de les entitats de la ciutat, es troba la necessitat de disposar de locals i espais de relació per a les diverses entitats. L’Ajuntament considera que a la ciutat ja compta amb prous locals per oferir, que cal fer rendibles.

Una altra preocupació de les entitats és l’assessorament jurídic, que s’ha complicat en els darrers mesos davant l’exigència de l’administració per complir amb les noves normatives. El servei integral de suport vol respondre a aquesta necessitat.

El procés de participació de les entitats d’Olot s’està portant a terme a través de l’Observatori del Tercer Sector, que ja s’ha encarregat d’analitzar el teixit associatiu de Barcelona. Un cop recollides les respostes de les entitats a través del qüestionari, es crearan grups de discussió formats per les entitats i tècnics municipals. La previsió és presentar el resultat del qüestionari al març de l’any vinent.

x