Santa Pau instal·la el seu primer fanal autosuficient i desconnectat de la xarxa elèctrica

Santa Pau ha instal·lat aquest matí un fanal energèticament autosuficient en una zona per urbanitzar del municipi. Funciona mitjançant plaques fotovoltaiques, i no està connectat a cap corrent elèctric. Si la prova dóna resultats positius, l’Ajuntament plantejarà abastir tota la urbanització amb aquests punts de llum.


Santa Pau va fent passos petits per ser un poble respectuós amb el medi ambient. Un d’aquests avenços és la instal·lació, per primera vegada, d’un fanal enèrgicament autosuficient al municipi. Es tracta d’un punt que té un rendiment de 15 anys, i que garanteix emetre llum durant 24 hores acumulades en cas que no hi hagi sol, podent cobrir fins a tres nits. El fanal s’ha instal·lat en una zona a punt d’urbanitzar del municipi, sense estar connectat a cap xarxa elèctrica, i si la prova surt positiva, l’Ajuntament es plantejarà posar-ne més a altres zones de Santa Pau.

El motiu d’instal·lar el fanal en aquest punt és per la idiosincràsia de la nova urbanització: a diferència d’èpoques recents, la construcció total dels habitatges no és immediata, i per aquest motiu no fa falta fer tota la xarxa elèctrica inicial. Els habitatges de la urbanització també seran respectuosos amb el medi ambient: aprofiten les energies existents per no haver de fer una despesa energètica contaminant, com demostren les pròpies parets dels habitatges, captadores d’energia solar.

Es preveu que en aquesta urbanització, propietat de ‘La Corominola Santa Pau’ i anomenada ‘SUD-04 Carretera Vella d’Olot’ acabin construint-s’hi 66 habitatges, 28 dels quals serien de protecció oficial.