La solidaritat és fonamental per la conciliació de la vida laboral i personal dels regidors de l’Ajuntament d’Olot

L’assistència de la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, a la primera sessió del Congrés dels Diputats acompanyada pel seu fill ha tornat a posar sobre la taula el tema de la conciliació familiar amb les tasques pròpies d’un càrrec polític. Si traslladem la qüestió a l’àmbit local, veiem com les administracions locals treballen per resoldre la conciliació familiar entre funcionaris i càrrecs electes. Si bé en el cas dels treballadors públics, existeix regulació, en el cas dels càrrecs electes, la solidaritat entre companys esdevé fonamental.

El regidor Estanis Vayreda i la seva dona tenen tres fills, la Sara, que té 9 anys, en Miquel, que en té 7, i en Francesc, que en pocs dies farà tres anys. Als matins, el regidor combina la portada a l’escola i a la llar d’infants dels seus fills amb els avis, segons els dies. El pare i la mare treballen. Vayreda, a més,ha de combinar la seva feina amb les seves funcions com a tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Olot, cap de l’àrea de progrés econìmic i regidor de Promoció de la Ciutat. Per les seves funcions, els vespres és el moment del dia en què el regidor és més absent. L’ajuda de la família es torna fonamental.

A l’Ajuntament, si bé la conciliació en el cas dels treballadors públics està regulada, en el cas dels càrrecs electes, la solidaritat entre companys esdevé rellevant a l’hora de conciliar la funció pública i la família. Els caps de setmana, la feina de regidor no s’atura. Vayreda mira de poder combinar les seves responsabilitats de la millor manera per tal de poder passar el màxim d’hores amb la família. La conciliació de la vida familiar, laboral i política en una família nombrosa és possible amb l’ajuda de la família i companys de responsabilitats públiques.